685/ 1940


Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1940


Asetus sisältävä väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerin esittelystä säädetään:


1 §


Poiketen moottoriajoneuvoliikenteestä 30 päivänä joulukuuta 1937 annetussa asetuksessa olevista, moottoriajoneuvojen tunnusmerkkejä koskevista säännöksistä, on rekisteröidyssä moottoriajoneuvoja, jotka otetaan käyttöön vuonna 1941, käytettävä ennen sanottua vuotta ajoneuvolle viimeeksi annettua tunnusmerkkejä. Kuitenkin on autolle annettava asianomaisen lääninhallituksen leimaama merkki liimattavaksi vaunun tuulilasiin.


2 §


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö hankkii 1 §:ssä mainitut merkit ja antaa tämän asetuksen toimeenpano-ohjeet.


Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1940.


Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa:

Pääministeri RISTO RYTI


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri

Väinö V. Salovaara



Edellinen   Seuraava