825/ 1944


Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1944


Asetus sisältävä väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön toimialaan kuuluvia erinäisiä asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:


1 §


Poiketen moottoriajoneuvoliikenteestä 30 päivänä joulukuuta 1937 annetussa asetuksessa olevista, moottoriajoneuvojen tunnusmerkkejä koskevista säännöksistä, on rekisteröidyssä moottoriajoneuvoja, jotka otetaan käyttöön vuonna 1945, käytettävä ennen sanottua vuotta ajoneuvolle viimeksi annettua tunnusmerkkejä. Kuitenkin on autolle annettava asianomaisen lääninhallituksen leimaama merkki liimattavaksi vaunun tuulilasiin.


2 §


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö hankkii 1 §:ssä mainitut merkit ja antaa tämän asetuksen toimeenpano-ohjeet.


Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1944.


Tasavallan Presidentin sijasta

Pääministeri U. J. CASTRÉN


Ministeri

Eero A. WuoriEdellinen   Seuraava