474/ 1959


Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1959


Asetus moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 4 päivänä lokakuuta 1957 annetun moottoriajoneuvoasetuksen (330/77) 3 §:n 2 momentti, 12 §: 7 momentti, 16 §:n 3 momentti, 17 § 5 momentti, 18 §:n 2 momentti, 19 §:n 1 momentti, 23 §:n 3 momentti, 27 §:n 4 momentin c kohta, 28 §:n 4 momentin c kohta, 30 §:n 5 momentti, 31 §:n 2 momentin c kohta, 3 ja 9 momentti, 36 §:n 8 momentti,  38 §:n 2 momentti, 42 §:n 1 momentti, 73 §:n 4 momentti, 43 §:n 4 momentti, 49 §:n 1 momentti, 52 §:n 2 ja 4 momentti, 59 §:n a ja h kohta, 73 §:n 4 momentti, 75 §:n 5 momentti ja 86 §:n 1, 3 ja 4 momentti, sekä lisätään asetukseen uusi 32 §:n 4, 5 ja 6 momentti, 42 §:n 2 ja 3 momentti, 49 §:n 2 momentti, 55 §:n 3 momentti, 81 §:n 3 ja 4 momentti ja 86 §:n 7 momentti seuraavasti:


LYHENNETTY KILPIMUSEON TARPEISIIN


27 §


4. Poliisiviranomainen antaa koenumerokilven seuraavissa tapauksissa:

e) muissakin tapauksissa, joissa poliisiviranomainen harkitsee koenumerokilpien käyttämisen välttämättömäksi, tai ministeriö on antanut luvan viiden käyttämiseen,


Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1959.


Tasavallan Presidentti

URHO KEKKONEN


Ministeri

Arvo Korsimo


Edellinen   Seuraava