473/ 1961


Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1961


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttamisesta


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö on muuttanut moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta 29 päivänä marraskuuta 1957 antamansa päätöksen (392/57) 50 §:n 1 momentin sekä 51 §:n sellaisena kuin se on tämän päätöksen muuttamisesta 15 päivänä syyskuuta 1960 annetussa päätöksessä (388/60), näin kuuluvaksi:


50 §


Auton ja moottoripyörän tunnusmerkissä on valkoisina mustalla pohjalla joko kaksi kirjainta ja enintään kolminumeroinen luku tai kolme kirjainta ja enintään kaksinumeroinen luku. Ensimmäinen kirjain on läänin tai Helsingin kaupungin tunnus.


51 §


Tunnuskirjaimena on:

Helsingin kaupungissa ..........A tai B

muualla Uudenmaan läänissä  U tai Z

Turun ja Porin läänissä …….....T tai E

Hämeen läänissä ……..…....……H tai I

Kymen läänissä .…………….....…R tai G

Mikkelin läänissä ……………....…M

Kuopion läänissä ………….....….K

Pohjois-Karjalan läänissä ….… S

Keski-Suomen läänissä ………...X

Vaasan läänissä ..…………..…...V tai Y

Oulun läänissä ….……….......…O

Lapin läänissä ….……………......L


Viranomaisen aikaisemmin antamia tunnusmerkkejä saa kuitenkin edelleenkin käyttää, jollei moottoriajoneuvoasetuksen säännöksistä muuta johdu tai niistä erikseen toisin määrätä.


Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1961.


Ministeri

Eeli Erkkilä


Vanhempi hallitussihteeri

Mauno Satuli


Edellinen   Seuraava