359/1979


Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1979


Liikenneministeriön päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätöksen muuttamisesta


Liikenneministeriö on kumonnut….


LYHENNETTY KILPIMUSEON TARPEISIIN


50 §


3. Ulkovallan edustuston virka-auton ja sen diplomaattiseen henkilökuntaan kuuluvan henkilön auton tunnusmerkeissä on kirjaimet CD ja enintään neljä numeroa valkoisin merkein sinisellä pohjalla. Edustuston ja sen henkilökuntaan kuuluvan henkilön muun tulli- ja verovapaan auton tunnusmerkeissä on kirjain C ja ulkoasianministeriön määräämät enintään viisi numeroa valkoisin merkein sinisellä pohjalla.


5. Perävaunun tunnusmerkissä on kirjain P ja enintään kaksi muuta kirjainta ja enintään nelinumeroinen luku mustin merkein valkoisella, heijastavalla pohjalle.


Tämä päätös tule voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1979.


Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1979.


Liikenneministeri

Veikko Saarto


Toimistopäällikkö

yli-insinööri U. U. J. Koponen


Edellinen   Seuraava