Päivitetty 6.1.2023
Tälle sivulle on tarkoitus koota osana Suomen Rekisterikilpimuseota kaikki rekisterikilpiä koskevat lait. Mutta jos kiinnostusta löytyy enemmänkin, niin mikään ei estä, että sivulla voitaisiin julkaista kaikki vanhat automobiileihin liittyvät vanhat lait, silloin saataisiin vastaus mm. seuraaviin kysymyksiin:
Miten autoverotus on kehittynyt? 
Miten sodan aikana pakkolunastettiin automobiileja? 
Mitä säädettiin puukaasuttimista? 
Kuinka katsastustoimi kehittyi? 
Mikä oli kansanhuoltoministeriön päätös moottoriajoneuvojen akkujen ylimmästä latausmaksusta vuonna 1945? 

Näihin ja moniin muihin samakaltaisiin kysymyksiin löydät vastauksia vanhoista lakiteksteistä. Vanhat lait antavat hyvän kuvan mitä Suomen autoistuminen on tarkoittanut.

Kaikkein aikojen ensimmäinen Suomessa säädetty moottoriajoneuvojen rekisteröimistä koskeva laki kokonaisuudessaan:
Valtioneuvoston päätös automobiilien ja moottoripyörien rekisteröimisestä ja katsastuksesta 117/1922

Tässä Rekisterikilpiä koskevien lakien kokoelma:
Valtioneuvoston päätös automobiilien ja moottoripyörien rekisteröimisestä ja katsastuksesta 117/1922 (osittain)
Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 157/1926 (osittain)
Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 23/1929 (osittain)
Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 491/1937 (osittain)
Asetus sisältävä väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä 685/1940
Asetus sisältävä väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä 866/1941
Asetus sisältävä väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä 844/1942
Asetus sisältävä väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä 869/1943
Asetus sisältävä väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä 825/1944
Asetus sisältävä väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä 1137/1945
Asetus sisältävä väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä 792/1946
Asetus sisältävä väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä 848/1947
Asetus, joka sisältää väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä 898/1948
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös autojen tunnusmerkeistä 404/1949
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös autojen tunnusmerkeistä 517/1951
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös autoasetuksen täytäntöönpanosta 88/1955
Moottoriajoneuvoasetus 330/1957 (osittain)
Asetus moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta 474/1959 (osittain)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttamisesta 388/1960 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttamisesta 473/1961
Asetus moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta 592/1965 (osittain)

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttamisesta muuttamisesta 593/1965
Lait tarkastettu järjestelmällisesti tähän asti
Liikenneministeriön päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätöksen muuttamisesta 473/1971 (osittain)

Liikenneministeriön päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätöksen muuttamisesta 359/1979 (osittain)

Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta 150/1983
Traficomin viranomaismääräys rekisterikilpien ja siirtomerkkien mitoista ja teknisistä ominaisuuksista 1.4.2021 alkaen. (FINLEX)

Huom. kaikkia rekisterikilpiä koskevia lakeja ei ole vielä käyty läpi, tässä oli vain maistiaiset.
Rekisterikilpiä koskevat lait on tarkoitus julkaista osana Suomen Rekisterikilpimuseota, mutta mikäli MOBLEX kiinnostaa laajemminkin, niin kaikki vanhat Suomen automobileja koskettavat lait voidaan julkaista. Osa määräyksistä on tappavan uuvuttavia, mutta osa todella mielenkiintoisia. Erityisesti sota- ja pula-ajan määräykset ovat mielenkiintoisia. Valitettavasti läheskään kaikkia vanhoja lakeja ei löydy (vielä?) netistä. Kirjastoillakaan ei ole enää asetus- ja säädöskokoelmien säilytysvelvoitetta, joten vanhoihin lakeihin tutustuminen alkaa vaikeutua koska kirjastot, joissa lakeihin voi tutustua harvenevat vuosi vuodelta. 
Jotta vanhoihin lakeihin tutustumalla aikamatkan tekeminen olisi automobiili ja omnibusautomobiilien harrastajille tulevaisuudessa helposti mahdollista, niin lait täytyy julkaista netissä kaikkien harrastajien saataville. 
Mikäli löytyy vapaaehtoinen nettiguru, joka ohjelmoi tarkoitusta varten sopivan nettialustan, ja mikäli löytyy vähintään 10 vapaaehtoista, jotka ovat valmiita puhtaaksikirjoittamaan kuvista vanhat lait, niin yhteistyöllä kaikki vanhat lait saadaan nettiin kaikkien iloksi ja hyödyksi. 
(Jos lait koottaisiin yhden miehen projektina, ja työtä tehtäisiin talkoilla oman työn ohessa, niin yksi tekemällä tähän menisi ikä ja terveys. Puhutaan vähintään 350 lain puhtaaksikirjoittamisesta, joten jos yksi laki kirjoitettaisiin viikossa puhtaaksi, niin aikaa kuluisi vähintään 7 vuotta)
Jotta MOBLEX palvelisi mahdollisimman laajasti, niin haastan kaikkia mukaan yhteisiin talkoisiin. Sivun valmistumiseen voivat osallistua kaikki halukkaat puhtaaksikirjoittamalla lakeja itsensä ja muiden käyttäjien iloksi ja hyödyksi. Erityisen tervetulleita ovat myös linkit vanhoihin artikkeleihin esim. kansalliskirjasto ja vastaavat. Tässä esimerkki tällaisesta linkistä: Kansalliskirjasto Maantieturisti 1928

Sivulla on tällä hetkellä lait ja asetukset ”ajanluvun mukaisessa hakemistossa” (kuten asia vanhoissa asetuskokoelmissa ilmaistaan). Heti seuraavassa vaiheessa on tarkoitus laatia myös aakkosellinen hakemisto.
Osallistu talkoisiin, Ilmoita museo (ät) kilpipaja (dot) com osoitteeseen minkä lain haluat ottaa puhtaaksikirjoitettavaksi. Heti kun alustan ohjelmoija on löytynyt, niin lähetämme sinulle kopion lakikirjasta, ja sen perusteella voit puhtaaksikirjoittaa sinua kiinnostavan lain ja tämä hyödyntää myös muita käyttäjiä, sillä sitä mukaa kun aineistoa saadaan puhtaaksikirjoitettua, niin niitä lisätään sivulle.
Lait pyritään puhtaaksikirjoittamaan ensisijaisesti jokaisen kiinnostuksen perusteella ja toissijaisesti vanhimmasta uudempaan päin, mutta monen lain kohdalla lähes sama lakiteksti toistuu vuodesta toiseen, joten aika helpolla voit tehtailla tukun lakeja lähes samalla vaivalla.
Lakien sivulle lisääminen tapahtuu talkoilla sekin, joten etukäteen on mahdotonta sanoa kuinka nopeasti MOBLEX valmistuu, ja kuinka kauan puhtaaksikirjoittamisen valmistumisesta menee itse kunkin lain julkaisuun asti. Ensimmäisenä kuitenkin sivuston perusrakenne täytyy saada valmiiksi. Tämä sivu on vain väliaikainen projektin esittelysivu, jonka avulla pyritään löytämään talkoolaisia tekstejä puhtaaksikirjoittamaan.
Tavoite on käydä kaikki lait läpi vuoteen 1992 asti 18.5.2022 mennessä, koska silloin tulee tasan sata vuotta siitä, kun Suomessa julkaistiin ensimmäinen moottoriajoneuvoja koskeva laki, ja näin materiaali olisi taltioituna MOBLEXiä varten kaikki 30 vuotta vanhemmat lait, joka samalla on museoajoneuvojen ikäraja. Sen jälkeen rakennetaan aakkosellinen ja teemallinen hakemisto, kurotaan umpeen lait 1993-2022 ja niin MOBLEX on valmis kokonaisuudessaan mobiiliharrastajien iloksi ja hyödyksi. Jos idea MOBLEXistä olisi syntynyt aikaisemmin, niin tavoitteeksi olisi voitu asettaa se, että MOBLEX olisi ollut valmis toukokuussa 2022 mutta valitettavasti tämä ei ole enää realistista.

Suomen asetuskokoelma:
1909-1921 
Tarkastettu tuloksetta, vain kaupunkien järjestyssäännöistä voi löytää automobiileja koskevia säädöksiä. 
1922
Valtioneuvoston päätös automobiilien ja moottoripyörien rekisteröimisestä ja katsastuksesta 117/1922
Asetus automobiililiikenteestä 237/1922 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (8 sivua)

1924 
Asetus automobiililiikenteestä 110/1924 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)

1925 
Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä johtuvan vahingon vastuusta laissa säädetyn vakuutusvelvollisuuden toimeenpanemisesta 149/1925 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)

1926 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös omnibusautomobiilien konealustan ja korin rakenteesta ynnä muista varusteista 37/1926 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 157/1926 odottaa puhtaaksikirjoittajaa, pieneltä osin jo kirjoitettu (21 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös omnibusautomobiilien konealustan ja korin rakenteesta ynnää muista varusteista 158 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (4 sivua) 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös, joka sisältää moottoriajoneuvojen katsastusmiesten ohjesäännön sekä toimitustaksan 159/1926 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Sisäasianministeriön päätös, joka sisältää ne ohjeet, jotka sisäasiainministeriön moottoriajoneuvoliikenteestä toukokuun 21 päivänä 1926 annetun lain 5 §:n mukaan on annettava moottoriajoneuvojen pysäyttämisestä ja siinä noudatettavista menettelytavoista. 160/1926 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Asetus moottoriajoneuvojen rekisteröimisen ja katsastuksen järjestämisestä Ahvenanmaan maakunnassa 193/2026 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Valtioneuvoston päätös, joka sisältää tarkemmat määräykset yleisillä teillä olevien lossien varusteista sekä niiden liikenteen silmälläpidosta 326/1926 Odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)

1927
Sisäasiainministeriön päätös, joka sisältää ne ohjeet, jotka sisäasianministeriön moottoriajoneuvoliikenteestä toukokuun 21 päivänä 1926 annetun lain 5 §:n mukaan on annettava moottoriajoneuvon pysäyttämisestä ja siinä noudatettavista menettelytavoista 148/1927 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Sisäasiaministeriön päätös, joka sisältää ne ohjeet, jotka Sisäasiainministeriön moottoriajoneuvoliikenteestä toukokuun 21 päivänä 1926 annetun lain 5 §:n mukaan on annettava moottoriajoneuvojen pysäyttämisestä ja siinä noudatettavista menettelytavoista. 149/1927 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)

1928 
Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 21 päivänä toukokuuta 1926 annetun asetuksen 5 §:n 2 momentin b) kohdan muuttamisesta toisin kuuluvaksi. 84/1928 (1 sivu), 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös omnibusautomobiilien konealustan ja korin rakenteesta ynnä muista varusteista 96/1928 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (4 sivua)
Kansalliskirjasto Maantieturisti 1928

1929 
Laki moottoriajoneuvoverosta 22/1929 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (4 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 23/1929 odottaa puhtaaksikirjoittajaa, pieneltä osin puhtaaksikirjoitettu. (23 sivua) 
Asetus, joka sisältää yleisen liikennejärjestyssäännön 25/1929 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös omnibusautomobiilien konealustan ja korin rakenteesta ynnä muista varusteista 71/1929 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös, joka sisältää moottoriajoneuvojen katsastusmiesten ohjesäännön sekä toimitustaksan 72/1929 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoliikenteessä käytettävien ajo- ja opettajakorttien sekä lupatodistusten lunastuksesta 103/1929 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvojen katsastusalueiden rajoista ja katsastusmiesten lukumäärästä 199/1929 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (4 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 18 päivänä tammikuuta 1929 annetun asetuksen 39, 56 ja 57 §:n muuttamisesta. 282/1929 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Valtionvarainministeriön päätös määrättyä matkaa varten maahantuotujen automobiilien tullivapaudesta. 302/1929 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Laki moottoriajoneuvoverosta 401/1929 (puhtaaksikirjoitettu)
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain soveltamisesta 402/1929 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivua)

1930
Asetus Parisissa 24. päivänä huhtikuuta 1926 tehdyn automobiililiikennettä koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta 56/1930 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (7,5 sivua)
Pariisin 11 päivänä lokakuuta 1909 tehty moottoriajoneuvoliikennettä koskeva kansainvälinen sopimus 214/1930 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä annetun asetuksen muuttamisesta 237/1930 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (8 sivua)
Laki moottoriajoneuvoverosta 390/1930 (puhtaaksikirjoitettu)
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain soveltamisesta 391/1930 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)

1931 
Automobiililiikennettä koskeva kansainvälinen sopimus, tehty Pariisissa 24 päivänä huhtikuuta 1926. 24/1931 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Automobiililiikennettä koskeva kansainvälinen sopimus, tehty Pariisissa 24 päivänä huhtikuuta 1926 277/1931 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä annetun asetuksen muuttamisesta 237/1931 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (8 sivua)
Laki moottoriajoneuvoverosta 393/1931 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (4 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain soveltamisesta 394/1931 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)

1932 
Ulkoasianministeriön ilmoitus Suomessa voimaan saatettujen kansainvälisten yleissopimusten soveltamisalasta 1. päivänä tammikuuta 1932. 214/1932 sen kohta 11. Pariisissa 11 päivänä lokakuuta 1909 tehty moottoriajoneuvoliikennettä koskeva kansainvälinen sopimus. Odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Ulkoasianministeriön ilmoitus muutoksista ja lisäyksistä 22 päivänä kesäkuuta 1932 annettuun ulkoasianministeriön ilmoituksesta Suomen voimaansaatettujen kansainvälisten yleissopimusten soveltamisalasta 1 päivänä tammikuuta 1932. 277/1932 sen kohta 49. Automobiililiikennettä koskeva kansainvälinen sopimus, tehty Pariisissa 24 päivänä huhtikuuta 1926. Odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Laki moottoriajoneuvoverosta 324/1932 puhtaaksikirjoitettu
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain soveltamisesta 325/1932 (2 sivua)

1933
Asetus moottoriajoneuvojen luovuttamisesta puolustusvoimien käytettäväksi sota-aikana 193/1933 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (4 sivua)
Laki moottoriajoneuvoverosta 325/1933 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain soveltamisesta 326/1933 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua) 

1934 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvojen katsastusalueiden rajoista ja katsastusmiesten lukumäärästä 366/1934 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (4 sivua)
Asetus ulkomaalaisen moottoriajoneuvon verottamisesta tehdyn kansainvälisen sopimuksen ja sen liitepöytäkirjan voimaansaattamisesta 398/1934 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Laki moottoriajoneuvoverosta 462/1934 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu) 
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain soveltamisesta 463/1934 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua) 

1935 
Valtionvarainministeriön päätös moottoriajoneuvon kansainvälisen verovihkon antamisesta 46/1935 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös autokatsastusmiesten virkamerkistä ja virkalakeista 202/1935 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (alle 1 sivu)
Laki moottoriajoneuvoverosta 384/1935 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain soveltamisesta 385/1935 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)

1936 
Asetus kyydinpitokaudeksi 1938-1940 määräytyvästä kyytirahasta 177/1936 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,4 sivua)
Valtioneuvoston päätös ajasta, jonka ensi kyydinpitokausi on kestävä 178/1936 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Laki moottoriajoneuvoverosta N:o 394/1936 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain soveltamisesta 395/1936 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
 
1937 
Autovastuulaki 408/1937 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (6 sivua)
Laki moottoriajoneuvoverosta 424/1937 puhtaaksikirjoitettu (1 sivu)
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain soveltamisesta 425/1937 puhtaaksikirjoitettu (2 sivua)
Asetus autovastuulain toimeenpanosta 449/1937 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 491/1937 osittain puhtaaksikirjoitettu, odottaa puhtaaksikirjoittajaa (23 sivua)


1938 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös sisältävä moottoriajoneuvoliikenteestä annetun asetuksen toimeenpano-ohjeet 91/1938 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös sisältävä moottoriajoneuvojen katsastusmiesten johtosäännön 92/1938 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös omnibusauton ja seka-auton rakenteista ja varusteista 93/1938 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (4 sivua)
Asetus autovastuulaissa tarkoitetun vakuutuksen merkitsemisestä moottoriajoneuvorekisteriin ja rekisteriotteeseen. 125/1938 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Sosiaaliministeriön päätös niistä perusteista, joiden mukaan autovastuulain 7 §:n 1 c kohdassa tarkoitettu elinkoron pääomamäärä on laskettava 133/1938 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös lisäykseen valtioneuvoston päätökseen liikennemerkeistä 207/1938 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)

1939 
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta 327/1939 (1 sivu)
Valtiovarainministeriön päätös oikeudesta käyttää veronalaista moottoriajoneuvoa liikenteeseen vuoden 1940 tammikuun aikana 509/1939 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)

1940 
Asetus sisältävä väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvoliikenteestä 82/1940 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Valtioneuvoston päätös puolustusvoimien käyttöön otetuista moottoriajoneuvoista suoritettavasta korvauksesta 99/1940 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Valtioneuvoston päätös puolustusvoimien käyttöön otetuista moottoriajoneuvoista suoritettavasta korvauksesta 221/1940 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Laki puu- ja puuhiilikaasuttimien käytön edistämisestä 370/1940 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös sisältävä määräykset moottoriajoneuvoissa käytettävien puu- ja puuhiililaitteiden rakenteesta, asennuksesta ja käytöstä 376/1940 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä annetun asetuksen muuttamisesta 574/1940 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Laki puu- ja puuhiilikaasuttimien käytön edistämisestä 605/1940 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös eräissä autoissa käytettävistä puu- ja puuhiilikaasuttimista 656/1940 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös puu- ja puuhiilikaasuttimien ja muiden korvikelaitteiden sekä niissä käytettävien polttoaineiden säännöstelystä 677/1940 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Asetus sisältävä väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä 685/1940
Valtionvarainministeriön päätös oikeudesta käyttää veronalaista moottoriajoneuvoa liikenteeseen vuoden 1941 tammikuun aikana 738/1940 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)

1941 
Kansanhuoltoministeriön päätös autohiilen valmistamisen rajoituksista eräillä alueilla 66/1941 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,5 sivua)
Valtioneuvoston päätös polkupyörä, moottoripyörä ja autonrenkaiden kaupan- ja kulutuksen säännöstelystä 132/1941 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,75 sivua) 
Kansanhuoltoministeriön päätös, joka sisältää tarkempia määräyksiä polkupyörä, moottoripyörä ja autonrenkaiden kaupan- ja kulutuksen säännöstelystä 133/1941 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä annetun asetuksen muuttamisesta 199/1941 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvojen katsastustoimialueista sekä niihin sijoitettavista katsastusmiehistä ja varakatsastusmiehistä 293/1941 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (4 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös autohiilen ja autopilkkeen laatuvaatimuksista ja ylimmistä hinnoista 313/1941 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottorialuksiin asennettavien puu- ja puuhiilikaasuttimien rakenteesta, asennuksesta ja käytöstä 354/1941 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2,25 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös autohiilen ja autopilkkeen laatuvaatimuksista ja ylimmistä hinnoista annetun 
kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta 442/1941 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös eräiden teollisuustuotteiden kaupassa noudatettavista ylimmistä myyntipalkkioista 476/1941 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Valtioneuvoston päätös puolustusvoimain käyttöön otetuista moottoriajoneuvoista suoritettavasta korvauksesta 551/1941 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,5 sivua)
Asetus moottoriajoneuvojen ottamisesta puolustusvoimien käyttöön annetun asetuksen muuttamisesta 648/1941 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös autojen käytössä pidettävästä ajokirjasta 709/1941 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,5 sivua)
Asetus ajokortin antamisen ehtojen väliaikaisesta helpottamisesta 713/1941 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Asetus sisältävä väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä 866/1941
Asetus sisältää väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä 866/1941 puhtaaksikirjoitettu
Valtiovarainministeriön päätös oikeudesta käyttää moottoriajoneuvoa liikenteessä vuoden 1942 tammikuun aikana 878/1941 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
 
1942 
Kansanhuoltoministeriön päätös autohiilen laatuvaatimuksista ja ylimmistä myyntihinnoista 268/1942 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös autopilkkeen laatuvaatimuksista ja ylimmistä myyntihinnoista 269/1942 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2,5 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä annetun asetuksen muuttamisesta 459/1942 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Kansanhuoltoministeriön päätös autohiilen ja -pilkkeen ylimmästä tukkumyyntihinnasta 720/1942 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,75 sivua)
Puolustusministeriön päätös valtion käytössä olevien moottoriajoneuvojen käyttämisestä keskitettyyn liikenteeseen suoritettavan korvauksen perusteista 791/1942 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2,5 sivua)
Laki määräysten antamisesta autovajoista ja muista huoneista, jossa moottoriajoneuvoja säilytetään, käytetään tai korjataan 843/1942 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Asetus sisältävä väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä 844/1942
Valtioneuvoston puolustusvoimain käyttöön otettujen moottoriajoneuvojen arvioimisperusteista ja moottoriajoneuvoista suoritettavista korvauksista 937/1942 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Valtionvarainministeriön päätös oikeudesta käyttää veronalaista moottoriajoneuvoa liikenteeseen vuoden 1943 tammikuun aikana 1122/1942 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)

1943 
Kansanhuoltoministeriön päätös autoalan varaosa- ja tarvikekaupan hinnoitteluperusteista 81/1943 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös autoalan varaosa- ja tarvikekaupan hinnoitteluperusteista 435/1943 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3,75 sivua)
Laki moottoriajoneuvokaluston valmistuksen edistämisestä j sen huollon turvaamisesta 470/1943 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Kansanhuoltoministeriön päätös eräistä autokuljetusmaksuista 587/1943 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,75 sivua)
Asetus väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvoliikenteestä sisältävän asetuksen muuttamisesta 736/1943 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivu)
Kansanhuoltoministeriön päätös autojen käytöstä pidettävästä ajokirjasta 793/1943 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,5 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös autopilkkeen laatuvaatimuksista ja ylimmistä myyntihinnoista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta 842/1943 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Asetus sisältävä väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä 869/1943
Valtioneuvoston päätös puolustusvoimain käyttöön otettujen moottoriajoneuvojen arviointiperusteista ja moottoriajoneuvoista suoritettavista korvauksista 935/1943 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös autopilkkeiden laatuvaatimuksista ja ylimmistä myyntihinnoista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta 949/1943 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Asetus moottoriajoneuvojen käyttöön annetun asetuksen muuttamisesta 934 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Valtioneuvoston päätös puolustusvoimien käyttöön otettujen moottoriajoneuvojen arviointiperusteista ja moottoriajoneuvoista suoritettavista korvauksista 935 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Puolustusministeriön päätös valtion käytössä olevien moottoriajoneuvojen käyttämisestä keskitettyyn liikenteeseen suoritettavan korvauksen perusteista 936 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,5 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös Moottoripilkkeen laatuvaatimuksista ja ylimmistä myyntihinnoista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta 949/1943 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Laki kotimaisen moottoripolttoaineiden ja voiteluaineiden sekä niiden raaka-aineiden valmistamisen ja käytön edistämisestä 955/1943 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Valtiovarainministeriön päätös oikeudesta käyttää veronalaista moottoriajoneuvoa liikenteessä vuoden 1942 tammikuun aikana 1032/1943 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
1944 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös autovajoista ja niissä säilytettävistä puu- ja puuhiilikäyttöisistä moottoriajoneuvoista 107/1944 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Laki autovastuulaissa säädettyjen korvausten enimmäismäärien korottamisesta 233/1944 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Valtioneuvoston päätös autovastuulaissa säädettyjen korvausten enimmäismäärien korottamisesta 234/1944 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,5 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös autoalan varaosa- ja tarvikekaupan hinnoitteluperusteista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta 334/1944 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Asetus sisältää väliaikaisia määräyksiä ajonopeudesta moottoriajoneuvoliikenteessä 481/1944 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,3 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoriajoneuvojen ja polttomoottorien korjaamisen hinnoitteluperusteista 504/1944 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (4 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös eräistä autonkuljetusmaksuista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta 527/1944 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös niiden ajoneuvojen ilmoitusvelvollisuudesta, jotka eivät ole liikenteessä 528/1944 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Kansanhuoltoministeriön päätös kiellosta käyttää koivupuuta autohiilen valmistukseen Helsingin, Vaasan ja Lounais-Suomen metsänhoitolautakuntien toimialueilla 622/1944 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,75 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös autorenkaiden tarkastusmaksuista 657/1944 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös irrallisten polttomoottorien purkaus-, puhdistus- ja kokoamismaksuista 661/1944 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Valtioneuvoston päätös puolustusvoimain käyttöön otettujen moottoriajoneuvojen arviointiperusteista ja moottoriajoneuvoista suoritettavista korvauksista annetun valtionneuvoston päätöksen muuttamisesta 749/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2,5 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös polttomoottorien korjaustöiden hinnoittelusta 801/1944 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (4 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös autopilkkeen laatuvaatimuksista ja ylimmistä myyntihinnoista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta 819/1944 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Asetus sisältävä väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä 825/1944
Valtioneuvoston päätös moottoriajoneuvojen ja traktorien varaosien ja tarvikkeiden säännöstelystä 912/1944 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,75 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoriajoneuvojen ja traktorien varaosien ja tarvikkeiden säännöstelystä 913/1944 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Valtionvarainministeriön päätös oikeudesta käyttää veronalaista moottoriajoneuvoa liikenteeseen vuoden 1945 tammikuun aikana 928/1944 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
1945
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoriajoneuvojen jäähdyttimien korjaustöiden hinnoitteluperusteista 5/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Kansanhuoltoministeriön päätös eräiden moottoriajoneuvojen ja kumirenkaiden ilmoittamisvelvollisuudesta 49/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoriajoneuvojen akkujen ylimmistä latausmaksuista 61/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös eräistä autonkuljetusmaksuista 191/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2,75 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottorihiilen laatuvaatimuksista ja ylimmistä hinnoista 195/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2,2 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottorihiilen laatuvaatimuksista ja ylimmistä hinnoista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta 196/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Kansahuoltoministeriön päätös moottoripilkkeiden ylimmästä jälleenmyyjien hinnoista eräillä paikkakunnilla 197/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu) 
Valtioneuvoston päätös moottoriajoneuvojen ja traktorin korjaustöiden säännöstelystä 204/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös hitsaus- ja leikkaustöiden hinnoittelusta moottoriajoneuvoalan korjaamoiden yhteydessä 329/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoriajoneuvojen ja polttomoottorien korjausten hinnoitteluperusteista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta 380/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoripilkkeiden ylimmästä vähittäismyyntiinnasta eräillä paikkakunnilla 440/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Kansanhuoltoministeriön päätös autopilkkeen laatuvaatimuksista ja ylimmistä myyntihinnoista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta 442/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä annetun asetuksen muuttamisesta 523/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottori- ja hevosajoneuvojen kumirenkaiden korjaustöiden hinnoittelusta 560/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (5 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottorihiilien laatuvaatimuksista ja ylimmistä hinnoista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta 576/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,75 sivua)
Kansainhuoltoministeriön päätös eräistä autonkuljetusmakuista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta 602/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Asetus sisältävä väliaikaisia määräyksiä ajonopeudesta moottoriajoneuvoliikenteessä 622/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,4 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös hitsaus- ja leikkaustöiden hinnoittelusta moottoriajoneuvoalan korjaustöiden yhteydessä annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta 652/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,5 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoriajoneuvojen akkujen korjaamotöiden hinnoittelusta 680/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua taulukoita paljon)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottori- ja hevosajoneuvojen kumirenkaiden korjaustöiden hinnoittelusta annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta 864/1935 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua paljon taulukoita)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoripilkkeiden ylimmästä väliaikaisesta vähittäismyyntihinnoista eräillä Oulun ja Lapin läänin paikkakunnilla 744/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Kansanhuoltoministeriön päätös eräistä autokuljetusmaksuista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta 763/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoriajoneuvojen kumirenkaiden hinnoittelusta 771/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (5 sivua paljon taulukoita)
Kansanhuoltoministeriön päätös eräistä autonkuljetusmakuista 824/1925 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2,5 sivua) 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös henkilö-, kuorma- ja linja-autoliikennettä sekä pika- ja kuorma-autoliikennettä samoin kuin muiden vastaavien henkilö- ja tavarakuljetusta harjoittavien yritysten vapauttamisesta elinkeinotoiminnan säännöstelystä 828/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,4 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottori- ja hevosajoneuvojen kumirenkaiden korjaustöiden hinnoittelusta annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta 864/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua taulukoita) 
Kansanhuoltoministeriön päätös eräistä autokuljetusmaksuista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta 888/1945 (1,25 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoripilkkeiden laatuvaatimuksista ja enimmäishinnoista 951/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (6 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottorihiilen laatuvaatimuksista ja enimmäishinnoista 959/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös eräistä automaksuista 1031/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoriajoneuvojen kumirenkaiden hinnoittelusta annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta 1079/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (4 sivua paljon taulukoita)
Asetus sisältävä väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä 1137/1945
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta 1183/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Valtionvarainministeriön päätös oikeudesta käyttää veronalaista moottoriajoneuvoa liikenteeseen vuoden 1946 tammikuun aikana 1228/1945 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,35 sivua) 

1946 
Valtioneuvoston päätös autovastuulaissa säädettyjen korvausten enimmäismäärien korottamisesta 74/1946 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,25 sivua)
Valtioneuvoston päätös moottoriajoneuvojen ja traktorin kaupan säännöstelystä 122/1946 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,4 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoriajoneuvojen ja traktorien kaupan säännöstelystä 123/1946 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoriajoneuvojen korjaustöiden hinnoitteluperiaatteista 161/1946 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoriajoneuvojen ja traktorien varaosien ja tarvikkeiden säännöstelystä 175/1946 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2,25 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös omnibusauton sekä seka-auton rakenteesta ja varusteista annetun kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätöksen muuttamisesta 210/1946 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoriajoneuvojen kumirenkaiden hinnoittelusta 241/1946 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (4 sivua taulukoita)
Kansanhuoltoministeriön päätös autojen käytöstä pidettävästä ajokirjasta annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen kumoamisesta 255/1946 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,1 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta 366/1946 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,4 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoriajoneuvojen kumirenkaiden hinnoittelusta annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta 486/1946 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,8 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoriajoneuvojen korjaustöiden hinnoitteluperusteista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta 541/1946 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoriajoneuvojen jäähdyttimien korjaustöiden hinnoitteluperusteista 598/1946 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoriajoneuvojen käyttöluvista ja tunnuksista 661/1946 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Laki autovastuulaissa säädettyjen korvausten enimmäismäärien korottamisesta annetun lain voimassaoloajan pitentämisestä 762/1946 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Asetus sisältävä väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä 792/1946
Valtionvarainministeriön päätös oikeudesta käyttää veronalaista ajoneuvoa liikenteessä vuoden 1947 tammikuun aikana 795/1946 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,4 sivua)
Valtionvarainministeriön päätös palkan laskemisperusteista ennakkoperintälain 4 §:n 3 momentissa mainituissa tapauksissa 833/1946 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä annetun asetuksen muuttamisesta 940/1946 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)

1947
Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä annetun asetuksen muuttamisesta 111/1947 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös eräiden hintojen ja maksujen alentamista koskevista tarkemmista määräyksistä 30 päivänä kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta 125/1947 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2,25 sivua) 
Kansanhuoltoministeriön päätös autoalan varaosa- ja tarvikekaupan hinnoitteluperusteista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta 232/1947 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,1 sivua)
Valtioneuvoston päätös moottoriajoneuvojen ja -alusten käyttöluvista 254/1947 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Valtionvarainministeriön päätös määrättyä matkaa varten maahantuotujen moottoriajoneuvojen tullivapaudesta 339/1947 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Valtioneuvoston päätös moottoriajoneuvojen ja traktorien varaosien ja tarvikkeiden säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta 362/1947 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä annetun asetuksen muuttamisesta 409/1947 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoriajoneuvojen kumirenkaiden hinnoittelusta annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta 599/1947 (2 sivua taulukoita)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoriajoneuvojen korjaustöiden hinnoitteluperusteista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta 601/1947 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös eräistä autokuljetusmaksuista annettujen kansanhuoltoministeriön päätösten kumoamisesta 719/1947 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottori- ja hevosajoneuvojen kumirenkaiden korjaustöiden hinnoittelusta 747/1947 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (4 sivua)
Asetus sisältävä väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvoliikenteestä 788/1947 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottorihiilen laatuvaatimuksesta ja enimmäishinnoista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen kumoamisesta 840/1947 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottorihiilen laatuvaatimuksesta ja enimmäishinnoista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen kumoamisesta 840/1947 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoripilkkeiden laatuvaatimuksesta ja enimmäishinnoista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen kumoamisesta 841/1947 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Asetus sisältävä väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä 848/1947
Laki moottoriajoneuvoverosta 982/1947 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain soveltamisesta 983 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)

1948 
Valtionvarainministeriön päätös oikeudesta käyttää veronalaista moottoriajoneuvoa liikenteessä vuoden 1948 tammi- ja helmikuun aikana 11/1948 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottori- ja hevosajoneuvojen kumirenkaiden hinnoittelusta annetun kansanhuoltoministerin päätöksen muuttamisesta 40/1948 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua paljon taulukoita)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoriajoneuvojen korjaustöiden hinnoitteluperusteista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta 45/1948 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottori- ja hevosajoneuvojen kumirenkaiden korjaustöiden hinnoittelusta 89/1948 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoriajoneuvojen akkujen korjaustöiden hinnoittelusta annetun kananterveysministeriön päätöksen kumoamisesta 203/1948 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua) 
Kulkulaitosten ja yleisen töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvojen katsastusalueista sekä niihin sijoitettavista katsastusmiehistä ja varakatsastusmiehistä 272/1948 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös linja-, seka- ja johdinauton rakenteesta ja varusteista 348/1948 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3,2 sivua)
Autoasetus 349/1948 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (16 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös, joka sisältää moottoriajoneuvojen katsastusmiesten johtosäännön 424/1948 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös, joka sisältää ohjeet autoasetuksen täytäntöönpanosta 425/1948 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoriajoneuvojen kumirenkaiden hinnoittelusta annetun kansanhuoltoministerin päätöksen muuttamisesta 496/1948 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua paljon taulukoita)
Kansanhuoltoministeriön päätös kiellosta käyttää koivupuuta autohiilen valmistukseen Helsingin, Vaasan ja Lounais-Suomen metsänhoitokuntien toimialueella annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen kumoamisesta 498/1948 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua) 
Kansanhuoltoministeriön päätös autohiilen valmistuksen rajoittamisesta eräillä alueilla annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen kumoamisesta 499/1948 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,1 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös autojen korjaustöiden hinnoitteluperiaatteista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen muuttamisesta 506/1948 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Valtiovarainministeriön päätös oikeudesta käyttää veronalaista moottoriajoneuvoa liikenteessä vuoden 1949 tammikuun aikana 765/1948 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,1 sivua)
Laki autovastuulaissa säädettyjen korvausten enimmäismäärän korottamisesta annetun lain voimassaoloajan pitentämisestä 849/1948 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,1 sivua) 
Asetus, joka sisältää väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä 898/1948

1949 
Valtioneuvoston päätös moottoriajoneuvojen ja traktorien kaupan säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta 77/1949 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoriajoneuvojen, niiden jäähdyttimien sekä polttomoottorien korjaustöiden hinnoittelusta annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen kumoamisesta 325/1949 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,1 sivua)
Valtioneuvoston päätös moottoriajoneuvojen ja -alusten käyttöluvista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoaminen 352/1949 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,1 sivua)
Kansanhuoltoministeriön päätös autoalan varaosa- ja tarvikekaupan hinnoitteluperusteista annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen kumoamisesta 360/1949 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,1 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös autojen tunnusmerkeistä 404/1949
Kansanhuoltoministeriön päätös moottoriajoneuvojen kumirenkaiden hinnoittelusta annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen kumoamisesta 412/1949 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua) 
Valtioneuvoston päätös moottoriajoneuvojen ja traktorien korjaustöiden säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta 741/1949 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,1 sivua)
Valtioneuvoston päätös henkilö- ja pakettiautojen kaupan säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta 742/1949 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,1 sivua)
Valtionvarainministeriön päätös oikeudesta käyttää veronalasta moottoriajoneuvoa liikenteessä vuoden 1950 tammikuun aikana 890/1949 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,1 sivua) 

1950 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös linja-, seka- ja johdinautojen rakenteesta ja varusteista 230/1950 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (4 sivua)
Laki liikennevakuutuskorvausten korottamisesta 254/1950 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Valtioneuvoston päätös liikennevakuutuskorvausten korottamisesta 306/1950 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Laki moottoriajoneuvoliikenteestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta 364/1950 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua) 
Valtiovarainministeriön päätös oikeudesta käyttää veronalaista moottoriajoneuvoa liikenteessä vuoden 1951 tammikuun aikana 557/1950 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Laki kiinnityksestä linja-autoon 574/1950 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Laki moottoriajoneuvoliikenteestä annetun lain muuttamisesta 575/1950 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Laki autokumirenkaiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta 618/1950 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua) 

1951 
Asetus autoasetuksen muuttamisesta 55/1951 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Laki autovastuulaissa säädettyjen korvausten enimmäismäärien korottamisesta annetun lain voimaantuloajan pidentämisestä 157/1951 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Valtioneuvoston päätös valtion autojen käytöstä 174/1951 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Valtioneuvoston päätös autovastuulaissa säädettyjen korvausten enimmäismäärien korottamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen voimaantuloajan pidentämisestä 187/1951 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Asetus autoasetuksen muuttamisesta 299/1951 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,8 sivua)
Laki autovastuulain muuttamisesta 338/1951 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2,2 sivua)
339
Valtioneuvoston päätös liikennevakuutuskorvausten korottamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta 431/1951 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
479
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös autojen tunnusmerkeistä 517/1951
Valtioneuvoston päätös oikeudesta käyttää veronalaista moottoriajoneuvoa liikenteessä vuoden 1952 tammi- ja helmikuun aikana 585/1951 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös autokatsastusmiesten virkamerkeistä ja virkalakista 696/1951 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)

1952 
Asetus valtion liikenneturvallisuusviranomaisista 110/1952 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Valtioneuvoston päätös valtion moottoriajoneuvojen käytöstä ja niiden hoidosta 117/1952 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua) 
Asetus autoasetuksen muuttamisesta 267/1952 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös muutoksista ja lisäyksistä valtioneuvoston päätökseen liikennemerkeistä 268/1952 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Valtionvarainministeriön päätös oikeudesta käyttää veronalaista moottoriajoneuvoa liikenteessä vuoden 1953 tammi- ja helmikuun aikana 394/1952 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,4 sivua)

1953
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös katsastusaluista annetun päätöksen muuttamisesta 26/1953 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,8 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös lisäyksistä valtioneuvoston päätökseen liikennemerkeistä 361/1953 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,75 sivua)
Valtionvarainministeriön päätös oikeudesta käyttää veronalaista moottoriajoneuvoa liikenteessä vuoden 1954 tammi- ja helmikuun aikana 463/1953 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,3 sivua)

1954
Asetus autoasetuksen muuttamisesta 195/1954 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,75 sivua) 
Valtionvarainministeriön päätös oikeudesta käyttää veronalaista moottoriajoneuvoa liikenteessä vuoden 1955 tammi- ja helmikuun aikana 470/1954 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,3 sivua)

1955
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös autoasetuksen täytäntöönpanosta 88/1955 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (12 sivua)
Asetus eläinten kuljettamisesta moottoriajoneuvoilla 203/1955 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Asetus autoasetuksen muuttamisesta 322/1955 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2,5 sivua)
Valtionvarainministeriön päätös oikeudesta käyttää veronalaista moottoriajoneuvoa liikenteessä vuoden 1956 tammi- ja helmikuun aikana 534/1954 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,3 sivua)

1956 
Asetus autoasetuksen muuttamisesta 142/1956 ? sivua
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös autoasetuksen täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttamisesta 195/1956 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Valtioneuvoston päätös valtion moottorikulkuneuvojen käytöstä ja niiden hoidosta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta 285/1956 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Asetus yksityiskäyttöisten kansainvälisessä liikenteessä olevien maantiekulkuneuvojen verottamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta 495/1956 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta 513/1956 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Valtioneuvoston päätös Valtion moottorikulkuneuvojen käytöstä ja niiden hoidosta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta annetun päätöksen kumoamisesta 647/1956 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta 673/1956 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta 690/1956 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)

1957 
Laki henkilöautojen ja moottoripyörien ylimääräisestä verosta 244/1957 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Asetus henkilöautojen ja moottoripyörien ylimääräisestä verosta annetun lain soveltamisesta 245/1957 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta 286/1957 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,75 sivua)
Moottoriajoneuvoasetus 330/1957 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (26 sivua)
Asetus toimituskirjan lunastamisesta ja toimituspalkkiosta annetun asetuksen muuttamisesta 382/1957 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta 386/1957 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Laki henkilöautosta ja moottoripyörästä suoritettavasta verosta 440/1957 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)

1958 
Asetus auto- ja moottoripyöräverosta 1/1958 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta 171/1958 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Valtionvarainministeriön päätös moottoriajoneuvojen ja ilma-alusten väliaikaisesta tullivapaudesta 276/1958 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös autorekisterin siirtämisestä Helsingin poliisilaitokselle 401/1958 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua) 
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta 416/1958 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Asetus auto- ja moottoripyöräverosta annetun asetuksen muuttamisesta 448/1958 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Laki auto- ja moottoripyöristä suoritettavasta verosta annetun lain muuttamisesta 453/1958 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Laki auto- ja moottoripyöristä suoritettavasta verosta annetun lain voimassaoloajan pidentämisestä 454/1958 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Valtionvarainministeriön päätös auto- ja moottoripyöräveron palautuksesta 407/1958 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Valtionvarain ministeriön päätös kevyistä moottoripyöristä suoritetun moottoripyöräveron palautuksesta 480/1958 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)

1959 
Asetus tieliikennettä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta 95/1959 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,3 sivua)
Asetus liikennemerkkejä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta 96/1959 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,3 sivua) 
Laki vuodelta 1959 suoritettavasta moottoriajoneuvoverosta 120/1959 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,25 sivua) 
Liikennevakuutuslaki 279/1959
Liikennevakuutusasetus 324/1959
Asetus, joka sisältää liikennevakuutusyhdistyksen säännöt 396/1959 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (7 sivua)
Laki henkilöautoista ja moottoripyöristä suoritettavasta verosta annetun lain voimassaoloajan pidentämisestä 442/1959 odottaa puhtaaksikirjoittaa (3 sivua)
 Valtionvarainministeriön päätös eräistä moottoripyöristä suoritetun moottoripyöräveron palautuksesta 473/1959 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Asetus moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta 474/1959 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (5 sivua)
Asetus auto- ja moottoripyöräverosta annetun asetuksen muuttamisesta 491/1959 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,5 sivua)

1960 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös dieselkäyttöisistä moottoriajoneuvoista 198/1960 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Asetus TIR tullitarkastusvihkon merkittyjen tavarain kansainvälistä kuljetusta koskevan tulliyleissopimuksen voimaansaattamisesta 341/1960 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttamisesta 388/1960 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös linja-autojen arruista 504/1960 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös liikennemerkeistä annetun päätöksen muuttamisesta 505/1960 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,4 sivua)
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 508/1960 odottaa puhtaaksikirjoittamista (2 sivua)

1961 
Sosiaaliministeriön päätös sosiaaliministeriön niistä perusteista, joiden mukaan autovastuulain 7 §:n 1 c kohdassa tarkoitettu elinkoron pääomamäärä on laskettava, antaman päätöksen kumoamisesta 25/1961 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,4 sivua)
Asetus liikennevakuutusasetuksen muuttamisesta 97/1961 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Asetus liikennevakuutusasetuksen säännöt sisältävän asetuksen muuttamisesta 98/1961 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta 149/1961 odottaa puhtaaksikirjoittajaa 149/1961
Asetus moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta 188/1961 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
253
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttamisesta 473/1961
Asetus moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta 552/1961 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Laki henkilöautosta ja moottoripyörästä suoritettavasta verosta 563/1961 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (4 sivua)
Asetus auto- ja moottoripyöräverosta 563/1961 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (4 sivua)
Asetus auto- ja moottoripyöräverosta 587/1961 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2,5 sivua)

1962 
Laki auto- ja moottoripyöräverosta 370/1962 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (7 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös pakettiautosta 462/1962 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,8 sivua)
Laki matkailuliikenteen tullihelpotuksia koskevien tulliyleissopimusten ja lisäpöytäkirjan eräiden säännösten hyväksymisestä 468/1962 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,4 sivua)
Asetus yksityisten ajoneuvojen väliaikaista maahantuontia koskevan tulliyleissopimuksen voimaansaattamisesta 471/1962 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,3 sivua)
Asetus liikennevakuutusyhdistyksen säännöt sisältävän asetuksen muuttamisesta 594/1962 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
622
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulon pidentämisestä 663/1962 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta 669/1962 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttamisesta 672/1962 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (4 sivua)

1963 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttamisesta 133/1963 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,2 sivua)
Kululaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvojen ajonopeuden rajoittamisesta 144/1963 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,3 sivua)
Valtioneuvoston päätös liikennevakuutuskorvausten korottamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta 285/1963 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,2 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvojen katsastusmiesten virkamerkeistä 489/1963 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain voimassaoloajan pidentämisestä 513/1963 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2,2 sivua)
Asetus liikennevakuutusyhdistyksen säännöt sisältävän asetuksen muuttamisesta 539/1963 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,4 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös henkilö- ja pakettiautoista 542/1963 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttamisesta 543/1963 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,2 sivua)
583 eka sivu puuttuu
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimassaoloajan pidentämisestä 618/1963 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Asetus tullilaitoksen tehtävistä maahan tilapäistä käyttöä varten tuodun moottoriajoneuvon liikennevakuutuksessa 627/1963 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,2 sivua)
Asetus liikennevakuutusasetuksen muuttamisesta 642/1963 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)

1964 
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 2/1964 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,8 sivua)
Asetus TIR tullitarkastusvihkoon merkittyjen tavarain kansainvälistä kuljetusta koskevan tulliyleissopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta 42/1964 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvojen ajonopeuden rajoittamisesta 79/1964 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Laki kalliinajanlisien maksamisesta liikennevahingonkorvauksiin 185/1964 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu) 
Valtioneuvoston päätös kalliinajanlisien maksamisesta liikennevahingonkorvauksiin 260/1964 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Laki tieliikennelain muuttamisesta 298/1964 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta 310/1964
563
Liikennevakuutuslaki 638/1964
Asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta 641/1964 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain voimassaoloajan pitentämisestä 649/1964 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,2 sivua)
Laki autokumirenkaiden valmisteverosta annetun lain kumoamisesta 654/1964 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Laki moottoriajoneuvoverosta 655/1964 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (4 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta 656/1964 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2,2 sivua)

1965 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvojen ajonopeuden rajoittamisesta 171/1965 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Asetus liikennemerkkejä koskevan pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta 187/1965 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,4 sivua)
Laki tieliikennelain muuttamisesta 288/1965 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,6 sivua)
Asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta 289/1965 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,8 sivua)
Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta 297/1965 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,8 sivua)
Asetus liikennevakuutusyhdistyksen säännöt sisältävän asetuksen muuttamisesta 337/1965 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,8 sivua)
Laki moottoripetrolin väliaikaisesta vapauttamisesta nestemäisten polttoaineiden valmisteveron lisäverosta 351/1965 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,3 sivua)
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta 352/1965 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,5 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta 353/1965 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta 547/1965 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,4 sivua) 
Asetus liikennevakuutuslain muuttamisesta 590/1965
Asetus tilapäisestä autorekisterikeskuksesta 591/1965 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,2 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta 592/1965 odottaa puhtaaksikirjoittamista (6,5 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttamisesta 593/1965 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,2 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerin päätös moottoriajoneuvorekisteröimistehtävien siirtämisestä Helsingin poliisilaitokselle 594/1965 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,4 sivua)
Valtionvarainministeriön päätös tilapäisen autorekisterikeskuksen väliaikaisesta tililaitoksesta 686/1965 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Valtioneuvoston päätös niistä ehdoista, joilla teollisuuden raaka- tai apuaineena käytettävä moottoribensiini vapautetaan valmisteverosta 729/1965 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,2 sivua)
Valtionvarainministeriön päätös teollisuusbensiinin, polttoöljyn, moottoripetrolin, valopetrolin ja raskasbensiinin tunnistettavaksi tekemisestä 730/1965 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,8 sivua)
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain voimassaoloajan pitentämisestä 738/1965 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)

1966
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvojen ajonopeuden rajoittamisesta 155/1966 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Valtioneuvoston päätös kalliinajanlisien maksamisesta liikennevahingonkorvauksiin 217/1966 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,2 sivua)
Laki tieliikennelain muuttamisesta 271/1966 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta 357/1966 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,4 sivua)
Valtioneuvoston päätös niistä ehdoista, joilla teollisessa tuotannossa poltto-, raaka- tai apuaineena käytettävä moottoribensiini vapautetaan valmisteverosta 379/1966 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,2 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta 405/1966 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttamisesta 406/1966 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2,2 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvojen katsastusalueista annetun päätöksen muuttamisesta 488/1966 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain voimassaoloajan pitentämisestä 567/1966 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,4 sivua)
Asetus TIR tullitarkastusvihkoon merkittyjen tavarain kansainvälistä kuljetusta koskevan tulliyleissopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta 606/1966 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,3 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta 692/1966 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2,2 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttamisesta 695/1966 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Kulkulaitosten ja yleisten teiden ministeriön päätös, moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttamisesta 702/1966 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Laki moottoriajoneuvoverosta 722/1966
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta 724/1966 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (4 sivua)

1967 
Asetus kansainvälisessä matkustajakuljetuksessa käytettävien ajoneuvojen verottamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta 104/1967 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Laki kansainvälisessä tavarankuljetuksessa käytettävien ajoneuvojen verottamista koskevaa yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 105/1967 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Asetus kansainvälisessä tavarankuljetuksessa käytettävien ajoneuvojen verottamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta 106/1967 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvojen ajonopeuden rajoittamisesta 114/1967 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta 115/1967 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,6 sivua)
Valtioneuvoston päätös työturvallisuuslain soveltamisesta traktoreihin ja niiden tarkastukseen 128/1967 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta 232/1967 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,5 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttamisesta 233/1967 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (8,2 sivua, viimeinen sivu puuttuu)
Laki kaupallisten ajoneuvojen väliaikaista maahantuontia koskevan tulliyleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 299/1967 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Laki auto- ja moottoripyöräverosta 482/1967 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (5 sivua)
Asetus auto- ja moottoripyöräverosta 483/1967 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös henkilö- ja pakettiautosta annetun päätöksen kumoamisesta 507/1967 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös auto- ja moottoripyöräveron alaisten moottoriajoneuvojen tavanomaisista varusteista 542/1967 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,3 sivua)
Laki autorekisterikeskuksesta 644/1967 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
 
1968 
Asetus liikennevakuutuslain muuttamisesta 44/1968
Asetus autorekisterikeskuksesta 121/1968 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta 122/1968 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,2 sivua)
Asetus moottoriajoneuvojen katsastusmiesten virkatoimista perittävistä maksuista 123/1968 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,3 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvojen katsastusmiesten johtosäännön sisältävän päätöksen kumoamisesta 134/1968 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvojen katsastuskonttorien toimialueista 135/1968 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2,2 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvojen katsastusmiesten virkamerkeistä 136/1968 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,2 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvojen ajonopeuden rajoittamisesta 166/1968 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,4 sivua)
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta 167/1968
Valtioneuvoston päätös eräiden tuontimaksujen muuttamisesta 217/1968 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta 345/1968 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttamisesta 457/1968 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös liikennemerkeistä annetun päätöksen muuttamisesta 458/1968 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (3 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta 537/1968 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttamisesta 541/1968 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,2 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös linja-autojen rakenteesta ja varusteista 550/1968 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (7 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta 719/1968 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (2 sivua)

1969 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvojen katsastuskonttorien toimialueista annetun lain päätöksen muuttamisesta 37/1969 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,2 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvojen ajonopeuden rajoittamisesta 130/1969 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,8 sivua)
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttamisesta 131/1969 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,4 sivua)
Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta 284/1969 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,2 sivua)
Laki tieliikennelain muuttamisesta 366/1969 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Asetus tieliikennelain muuttamisesta 595/1969 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1 sivu)
Asetus liikennevakuutuslain muuttamisesta 680/1969
Valtioneuvoston päätös valtion moottorikulkuneuvojen käytöstä 726/1969 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (1,8 sivua)
Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta 746/1969 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,8 sivua)
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta 747/1969

1970 
Asetus moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta 33/1970 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,3 sivua)
Laki tieliikenteen turvaamisesta liikennemerkein eräissä tapauksissa 184/1970
Liikenneministeriön päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätöksen muuttamisesta 438/1970 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (6 sivua)
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta 588/1970 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (0,3 sivua)
Asetus ammattimaisesta moottoriajoneuvoliikenteestä 646/1970 odottaa puhtaaksikirjoittajaa (4,75 sivua)

1971 Lait kuvattu, ja ne lisätään tähän kun ehditään
Liikenneministeriön päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätöksen muuttamisesta 473/1971 (osittain)


1972 Lait kuvattu, ja ne lisätään tähän kun ehditään

1973 Lait kuvattu, ja ne lisätään tähän kun ehditään

1974 Lait kuvattu ja lisätään tähän kun ehditään, jo netistä löytyneet lait:
Asetus liikennevakuutuslain muuttamisesta 356/1974
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta 421/1974
Laki moottoriajoneuvolain muuttamisesta 506/1974
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta 957/1974

1975 Lait kuvattu ja lisätään tähän kun ehditään, jo netistä löytyneet lait:
Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä 151/1975
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta 356/1975

1976 
Lait kuvattu ja lisätään tähän kun ehditään.

1977 
Lait kuvattu ja lisätään tähän kun ehditään.

1978 
Lait kuvattu ja lisätään tähän kun ehditään.

1979 
Liikenneministeriön päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätöksen muuttamisesta 359/1979 (osittain)

Lait kuvattu ja lisätään tähän kun ehditään.

1980 Suomen asetuskokoelma 
Lait kuvattu ja lisätään tähän kun ehditään.

1981 Suomen säädöskokoelma
Lait kuvattu ja lisätään tähän kun ehditään, jo netistä löytyneet lait:
Tieliikennelaki 267/1981
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta 486/1981
Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain muutoksesta 972/1981

1982 
Lait kuvattu ja lisätään tähän kun ehditään, jo netistä löytyneet lait:
Laki ylikuormamaksuista 51/1982
Tieliikenneasetus 182/1982
Asetus ylikuormamaksuista 240/1982
Laki liikennevakuutuslain 9 §:n muuttamisesta 255/1982
Laki liikennevakuutuslain 10 §:n muuttamisesta 561/1982
Laki moottoriajoneuvosta annetun lain muuttamisesta 616/1982
Asetus liikennevakuutusasetuksen 1 §:n muuttamisesta 762/1982
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta 872/1982

1983 
Lait kuvattu ja lisätään tähän kun ehditään, jo netistä löytyneet lait:
Laki rikesakosta liikenteessä 68/1983
Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta 150/1983 (osittain)

Laki tiekuljetussopimuslain muuttamisesta 208/1983

1984 
Lait kuvattu ja lisätään tähän kun ehditään, jo netistä löytyneet lait:
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 10 ja 12 §:n muuttamisesta 737/1984
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta 941/1984

1985 
Lait kuvattu ja lisätään tähän kun ehditään, jo netistä löytyneet lait:
Laki moottoriajoneuviverosta annetun lain 32 a §:n muuttamisesta 548/1985
Laki nopeusvalvontaa vaikeuttavien laitteiden kiltämisestä 733/1985
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta 947/1985

1986 
Lait kuvattu ja lisätään tähän kun ehditään, jo netistä löytyneet lait:
Asetus liikennevakuutusasetuksen muuttamisesta 241/1986
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta 435/1986

1987 FINLEX 
(kaikki Suomessa 1987 ja sen jälkeen säädetyt lait ja asetukset löytyvät FINLEXistä.)
Asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta 24/1987
Liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta 25/1987
Liikenneministeriön päätös yleisistä nopeusrajoituksista 26/1987
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta 84/1987
Laki tieliikennelain 82 §:n muuttamisesta 185/1987
Asetus ajokorttiasetuksen 34 §:n 5 momentin muuttamisesta 186/1987
Valtioneuvoston päätös linja-autojen linjaliikenteen tuesta 247/1987
Laki tieliikennelain 25 §:n muttamisesta 356/1987
Laki teiliikennelain muuttamisesta 357/1987
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta 397/1987
Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annetun asetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätökssen muuttamisesta 401/1987
Sisäasiainministeriön päätös kunnallisen pysäköinninvalvojan virkapuvusta 512/1987
Asetus ajoneuvoasetuksen 50 §:n muuttamisesta 515/1987
Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta 536/1987
Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta 537/1987
Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta 547/1987
Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta 548/1987
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta 549/1987
Liikenneministeriön päätös lasten turvalaitteista 729/1987
Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 9§:n muuttamisesta 816/1987
Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annetun asetuksen soveltamisesta annetun liikenneministriön päätöksen muuttamisesta 824/1987
Sisäasiainministeriön päätös ajoneuvojen siirtömisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä perittävien korvausten määräämisessä noudatettavista yleisistä perusteista annetun sisäasianmnisteriön päätöksen 3 ja 9§:n muuttamisesta 832/1987
Asetus liikenneturvasta 843/1987
Asetus ammattimaisesta moottoriajoneuvoliikenteestä annetun asetuksen muuttamisesta 849/1987
Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta 850/1987
Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta 851/1987
Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annetun asetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta 852/1987
Liikenneministeriön päätös linja-autojen rakenteesta ja varusteista annetun kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätöksen 15§:n muuttamisesta 853/1987
Asetus autorekisterikeskuksen ja sen katsastustoimipaikkojen suoritteista perittävistä maksuista 854/1987
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta 855/1987
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 5 ja 10§:n muuttamisesta 859/1987
Laki polttoaineverosta annetun lain 4§:n muuttamisesta 872/1987
Laki tieliikennelain muuttamisesta 873/1987
Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta 874/1987
Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta 875/1987
Sotilasajoneuvoasetus 901/1987
Liikenneministeriön päätös sotilasajoneuvoasetuksen soveltamisesta 902/1987
Asetus autorekisterikeskuksesta annetun aseuksen muuttamisesta 940/1987
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta 981/1987
Laki autorekisterikeskuksesta annetun lain 2 ja 5§:n kumoamisesta
Laki polttoaineverosta annetun lain 4§:n väliaikaisesta muuttamisesta 1215/1987


1988 
odottaa FINLEX tarkastusta

1989 
odottaa FINLEXin tarkastusta

1990 
odottaa FINLEXin tarkastusta

1991 
odottaa FINLEXin tarkastusta

1992 Finlex
Asetus rikesakosta tieliikenteessä annetun asetuksen 7 ja 10 §:n muuttamisesta 24/1992
Laki tieliikennelain muuttamisesta 117/1992
Asetus vaarallisten aineiden kuljettamisesta teillä 146/1992
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä 147/1992
Vuosi 1992 1-150 tarkastettu, tarkastus jatkuu kun ehditään


Tavoite on päästä tarkastuksessa 1992 vuoden loppuun saakka 18.5.2022 mennessä, koska tasan sata vuotta aikaisemmin julkaistiin ensimmäinen moottoriajoneuvoja koskeva laki, ja näin MOBLEXistä voisi tarkastaa kaikki 30 vuotta vanhemmat lait, joka samalla on museoajoneuvojen ikäraja. 
Sen jälkeen rakennetaan aakkosellinen ja teemallinen hakemisto, ja MOBLEX on valmis kokonaisuudessaan mobiiliharrastajien iloksi ja hyödyksi.
Tämän jälkeen on tarkoitus kuroa vielä 1993 alkaen tähän päivään saakka.
Milloin kaikki lait ovat netistä luettavissa riippuu harrastajien aktiivisuudesta.

FINLEX ajantasaiset lait:
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 1248/2002
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista 1250/2002
Ajoneuvolaki 507/2017
Liikennevakuutuslaki 460/2017
Traficomin viranomaismääräys rekisterikilpien ja siirtomerkkien mitoista ja teknisistä ominaisuuksista 1.4.2021 alkaenSivut on optimoitu Safari selaimelle  


          1922-0117.html1922-0117.html1922-0117R.html1922-0117R.html1926-0157R.html1929-0023R.html1937-0491R.html1940-0685.html1941-0866.html1942-0844.html1943-0869.html1944-0825.html1945-1137.html1946-0792.html1947-0848.html1948-0898.html1949-0404.html1951-0517.html1955-0088.html1957-0330R.html1959-0474R.html1960-0388.html1960-0388.html1961-0473.html1961-0473.html1965-0592.html1965-0592.html1965-0593.html1965-0593.html1971-0473R.html1971-0473R.html1979-0359R.html1979-0359R.html1983-0150R.htmlhttps://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/454001/46854https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/454001/46854https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/963180?page=151922-0117.html1922-0117.html1926-0157R.htmlhttps://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/binding/963180?page=151929-0023R.html1937-0491R.html1940-0685.html1941-0866.html1942-0844.html1943-0869.html1944-0825.html1945-1137.html1946-0792.html1947-0848.html1948-0898.html1949-0404.html1951-0517.htmlhttps://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1959/19590279https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1959/195903241960-0388.html1960-0388.htmlhttps://sekl-my.sharepoint.com/personal/jukka_repo_sekl_fi/Documents/Jukka%20omahttps://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1964/19640638https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1965/19650590https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1966/19660722https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1968/19680044https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1968/19680167https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1969/19690680https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1969/19690747https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1970/197001841971-0473R.html1971-0473R.htmlhttps://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1974/19740356https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1974/19740421https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1974/19740506https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1974/19740898https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1975/19750151https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1975/197503561979-0359R.html1979-0359R.htmlhttps://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1981/19810267https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1981/19810486https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1981/19810972https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1982/19820051https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1982/19820182https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1982/19820240https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1982/19820255https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1982/19820561https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1982/19820616https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1982/19820762https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1982/19820872https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1983/198300681983-0150R.htmlhttps://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1983/19830208https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1984/19840737https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1984/19840941https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1985/19850548https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1985/19850733https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1985/19850947https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1986/19860241https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1986/19860435https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870024https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870025https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870025https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870026https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870084https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870084https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870185https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870186https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870247https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870356https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870357https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870397https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870397https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870401https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870401https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870512https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870515https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870536https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870537https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870537https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870547https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870548https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870548https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870549https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870729https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870816https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870816https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870824https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870824https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870832https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870832https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870832https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870843https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870849https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870849https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870850https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870851https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870851https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870852https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870852https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870853https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870853https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870854https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870854https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870855https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870855https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870859https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870872https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870873https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870874https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870875https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870875https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870901https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870902https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870940https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870981https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19871082https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19871215https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19920024https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19920117https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19920146https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19920147https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021248https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021248https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021250https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021250https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2017/20170507https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160460https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/454001/46854https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/454001/46854http://www.apple.com/safari/shapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5shapeimage_1_link_6shapeimage_1_link_7shapeimage_1_link_8shapeimage_1_link_9shapeimage_1_link_10shapeimage_1_link_11shapeimage_1_link_12shapeimage_1_link_13shapeimage_1_link_14shapeimage_1_link_15shapeimage_1_link_16shapeimage_1_link_17shapeimage_1_link_18shapeimage_1_link_19shapeimage_1_link_20shapeimage_1_link_21shapeimage_1_link_22shapeimage_1_link_23shapeimage_1_link_24shapeimage_1_link_25shapeimage_1_link_26shapeimage_1_link_27shapeimage_1_link_28shapeimage_1_link_29shapeimage_1_link_30shapeimage_1_link_31shapeimage_1_link_32shapeimage_1_link_33shapeimage_1_link_34shapeimage_1_link_35shapeimage_1_link_36shapeimage_1_link_37shapeimage_1_link_38shapeimage_1_link_39shapeimage_1_link_40shapeimage_1_link_41shapeimage_1_link_42shapeimage_1_link_43shapeimage_1_link_44shapeimage_1_link_45shapeimage_1_link_46shapeimage_1_link_47shapeimage_1_link_48shapeimage_1_link_49shapeimage_1_link_50shapeimage_1_link_51shapeimage_1_link_52shapeimage_1_link_53shapeimage_1_link_54shapeimage_1_link_55shapeimage_1_link_56shapeimage_1_link_57shapeimage_1_link_58shapeimage_1_link_59shapeimage_1_link_60shapeimage_1_link_61shapeimage_1_link_62shapeimage_1_link_63shapeimage_1_link_64shapeimage_1_link_65shapeimage_1_link_66shapeimage_1_link_67shapeimage_1_link_68shapeimage_1_link_69shapeimage_1_link_70shapeimage_1_link_71shapeimage_1_link_72shapeimage_1_link_73shapeimage_1_link_74shapeimage_1_link_75shapeimage_1_link_76shapeimage_1_link_77shapeimage_1_link_78shapeimage_1_link_79shapeimage_1_link_80shapeimage_1_link_81shapeimage_1_link_82shapeimage_1_link_83shapeimage_1_link_84shapeimage_1_link_85shapeimage_1_link_86shapeimage_1_link_87shapeimage_1_link_88shapeimage_1_link_89shapeimage_1_link_90shapeimage_1_link_91shapeimage_1_link_92shapeimage_1_link_93shapeimage_1_link_94shapeimage_1_link_95shapeimage_1_link_96shapeimage_1_link_97shapeimage_1_link_98shapeimage_1_link_99shapeimage_1_link_100shapeimage_1_link_101shapeimage_1_link_102shapeimage_1_link_103shapeimage_1_link_104shapeimage_1_link_105shapeimage_1_link_106shapeimage_1_link_107shapeimage_1_link_108shapeimage_1_link_109shapeimage_1_link_110shapeimage_1_link_111shapeimage_1_link_112shapeimage_1_link_113shapeimage_1_link_114shapeimage_1_link_115shapeimage_1_link_116shapeimage_1_link_117shapeimage_1_link_118shapeimage_1_link_119shapeimage_1_link_120shapeimage_1_link_121shapeimage_1_link_122shapeimage_1_link_123shapeimage_1_link_124shapeimage_1_link_125shapeimage_1_link_126shapeimage_1_link_127shapeimage_1_link_128shapeimage_1_link_129shapeimage_1_link_130shapeimage_1_link_131shapeimage_1_link_132shapeimage_1_link_133shapeimage_1_link_134shapeimage_1_link_135shapeimage_1_link_136shapeimage_1_link_137shapeimage_1_link_138shapeimage_1_link_139shapeimage_1_link_140shapeimage_1_link_141shapeimage_1_link_142shapeimage_1_link_143shapeimage_1_link_144shapeimage_1_link_145shapeimage_1_link_146shapeimage_1_link_147shapeimage_1_link_148shapeimage_1_link_149shapeimage_1_link_150shapeimage_1_link_151shapeimage_1_link_152shapeimage_1_link_153shapeimage_1_link_154shapeimage_1_link_155shapeimage_1_link_156shapeimage_1_link_157shapeimage_1_link_158shapeimage_1_link_159shapeimage_1_link_160shapeimage_1_link_161shapeimage_1_link_162shapeimage_1_link_163shapeimage_1_link_164shapeimage_1_link_165shapeimage_1_link_166shapeimage_1_link_167shapeimage_1_link_168shapeimage_1_link_169shapeimage_1_link_170