150/ 1983


Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1983


Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta


Liikenneministeriö on antanut 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun ajoneuvoasetuksen (233/82) 69 §:n nojalla seuraavan päätöksen:


LYHENNETTY KILPIMUSEON TARPEISIIN


7 §


Rekisterikilpien sijoitus ja kiinnitys


1. Rekisterikilpi on kiinnitettävä sille varattuun paikkaan ajoneuvon poikkisuunnassa pystyasentoon tai enintään 30 astetta kalistettuna ja siten, että mikään ajoneuvon osa osittainkaan peitä sitä, sekä tarvittaessa siten pohjustettuna tai kehystettynä, että se ei ajoneuvoa käytettäessä vahingoitu. Tunnusmerkkiä ei saa taittaa, leikata eikä peittää.

2. Rekisterikilvet on kiinnitettävä kilvessä olevista alkuperäisistä rei´istä. Kiinnitysruuvien päät on maalattava pohjan värisiksi tai peitettävä pohjan värisillä tulpilla.


22 §


Rekisterikilven valo


1. Auton takimmainen rekisterikilpi on valaistava vähintään yhdellä, valkoista tai vaaleankeltaista valoa antavalla valaisimella. Kilven valo saa olla sijoitettuna takavalon valaisimeen.

2. Rekisterikilven valon tehon ja suuntauksen sekä valaisimen sijoituksen tulee olla sellaiset, että kilpi on tasaisesti valaistu ja luettavissa vähintään 20 metrin etäisyydeltä. Valaiseva pinta ei saa näkyä autoa suoraan takaa valaisimen kautta kulkevassa vaakatasossa katsottaessa.

3. Rekisterikilven valo on kytkettävä siten, että se toimii samanaikaisesti takavalojen kanssa.


75 §


Rekisterikilven valo


1. Moottoripyörässä tulee olla valaisin, joka valkoisella tai vaaleankeltaisella valolla valaisee rekisterikilven, mutta jonka valo ei näy suoraan taaksepäin. Rekisterikilven valo saa olla sijoitettuna takavalaisimeen.

2. Rekisterikilven valo tulee on kytkettävä toimimaan samanaikaisesti takavalon kanssa.


161 §


Rekisterikilven valo


1. Perävaunun rekisterikilpi on valaistava vähintään yhdellä, valkoista tai vaaleankeltaista valoa antavalla valaisimella. Kilven valo saa olla sijoitettuna takavalon valaisimeen.

2. Rekisterikilven valon tehon ja suuntauksen sekä valaisimen sijoituksen tulee olla sellaiset, että kilpi on tasaisesti valaistu ja luettavissa vähintään 20 metrin etäisyydeltä. Valaiseva pinta ei saa näkyä perävaunun suoraan takaa valaisimen kautta kulkevassa vaakatasossa katsottaessa.

3. Kilven valo on kytkettävä siten, että se toimii samanaikaisesti takavalojen kanssa.


Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 1983.


Liikenneministeri

Reino Breilin


Toimistopäällikkö

yli-insinööri U. U. J. Koponen


Edellinen   Seuraava on työn alla :)