1137/ 1945


Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1945


Asetus sisältävä väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerin esittelystä säädetään:


1 §


Poiketen moottoriajoneuvoliikenteestä 30 päivänä joulukuuta 1937 annetussa asetuksessa olevista, moottoriajoneuvojen tunnusmerkkejä koskevista säännöksistä, on rekisteröidyssä moottoriajoneuvoja, jotka otetaan käyttöön vuonna 1946, käytettävä ennen sanottua vuotta ajoneuvolle viimeksi annettua tunnusmerkkejä. Kuitenkin on autolle annettava asianomaisen lääninhallituksen leimaama merkki liimattavaksi vaunun tuulilasiin.


2 §


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö hankkii 1 §:ssä mainitut merkit ja antaa tämän asetuksen toimeenpano-ohjeet.


Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1945.


Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa

Pääministeri J. K. Paasikivi


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri

Onni PeltonenEdellinen   Seuraava