792/ 1946


Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1946


Asetus sisältävä väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerin esittelystä säädetään:


1 §


Poiketen moottoriajoneuvoliikenteestä 30 päivänä joulukuuta 1937 annetussa asetuksessa (491/37) olevista, moottoriajoneuvojen tunnusmerkkejä koskevista säännöksistä, on rekisteröidyssä moottoriajoneuvoja, jotka otetaan käyttöön vuonna 1947, käytettävä ennen sanottua vuotta ajoneuvolle viimeksi annettua tunnusmerkkejä. Kuitenkin on autolle annettava asianomaisen lääninhallituksen leimaama merkki liimattavaksi vaunun tuulilasiin.


2 §


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö hankkii 1 §:ssä mainitut merkit ja antaa tämän asetuksen toimeenpano-ohjeet.


Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1946.


Tasavallan Presidentti

J. K. PAASIKIVI


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri

Lauri KaijalainenEdellinen   Seuraava