848/ 1947


Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1947


Asetus sisältävä väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerin esittelystä säädetään:


1 §


Poiketen moottoriajoneuvoliikenteestä 30 päivänä joulukuuta 1937 annetussa asetuksessa (491/37) olevista, moottoriajoneuvojen tunnusmerkkejä koskevista säännöksistä, on rekisteröidyssä moottoriajoneuvoja, jotka otetaan käyttöön vuonna 1948, käytettävä ennen sanottua vuotta ajoneuvolle viimeksi annettua tunnusmerkkejä. Kuitenkin on autolle annettava asianomaisen lääninhallituksen leimaama merkki liimattavaksi vaunun tuulilasiin.


2 §


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö hankkii 1 §:ssä mainitut merkit ja antaa tämän asetuksen toimeenpano-ohjeet.


Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1947.


Tasavallan Presidentti

J. K. PAASIKIVI


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri

Erkki HärmäEdellinen   Seuraava