898/ 1948


Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1948


Asetus, joka sisältää väliaikaisia määräyksiä moottoriajoneuvojen tunnusmerkeistä


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerin esittelystä säädetään:


1 §


Poiketen moottoriajoneuvoliikenteestä 30 päivänä huhtikuuta 1948 annetussa autoasetuksessa (349/48) olevista, moottoriajoneuvojen tunnusmerkkejä koskevista säännöksistä, on rekisteröidyssä moottoriajoneuvoja, jotka otetaan käyttöön vuonna 1949, käytettävä ennen sanottua vuotta ajoneuvolle viimeksi annettua tunnusmerkkejä. Kuitenkin on autolle annettava asianomaisen lääninhallituksen leimaama merkki liimattavaksi vaunun tuulilasiin.


2 §


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö hankkii 1 §:ssä mainitut merkit ja antaa tämän asetuksen toimeenpano-ohjeet.


Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1948.


Tasavallan Presidentti

J. K. PAASIKIVI


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri

Onni Peltonen

Edellinen   Seuraava