88/ 1955


Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1955


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös autoasetuksen täytäntöönpanosta


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö on 30 päivänä huhtikuuta 1948 annetun autoasetuksen (349/1948) 62 §:n nojalla antanut seuraavat ohjeet::


3 luku


26 §


1. Auto ja moottoripyörän tunnusmerkissä on valkoisina mustalla pohjalla kaksi kirjainta ja enintään kolminumeroinen luku. Ensimmäinen kirjain on läänin tai Helsingin kaupungin tunnus.

2. Perävaunun tunnusmerkissä on P-kirjain ja läänin tunnuskirjain sekä enintään nelinumeroinen luku. valkoisin merkein mustalla pohjalla.

3. Vieraan vallan lähetystön tai diplomaattikunnan jäsenen hallussa olevan auton tunnusmerkissä on valkoiset kirjaimet CD sekä järjestysnumero sinisellä pohjalla.


27 §


Tunnuskirjaimena on:

Helsingin kaupungissa ........A tai B

muualla Uudenmaan läänissä. U

Turun ja Porin läänissä……… T tai E

Hämeen läänissä ……..………H tai I

Kymen läänissä .………………R tai G

Mikkelin lääni………..……....…M

Kuopion läänissä ………………K tai S

Vaasan läänissä…..……………V tai Y

Oulun läänissä…………........…O

Lapin läänissä ………………….L


  

28 §


1.Tunnusmerkit on kiinnitettävä ajoneuvon poikkisuunnassa pystyasentoon tai enintään 30 asteen kallistettuina ja siten, ettei mikään ajoneuvon tai kuorman osa osittainkaan peitä niitä, ja tarvittaessa siten pohjustettuna tai kehystettynä, että eivät ajoneuvoa käytettäessä vahingoitu. Tunnusmerkkejä ei saa taivuttaa eikä leikata, ei myöskään peittää peittää lasilla tai muulla suojuksella.


2.Milloin ajoneuvossa on puskuri, on tunnusmerkki kiinnitettävä sen yläpuolelle tai, jos siinä on sopivat, tunnusmerkkiä suojaavat laitteet, puskurin pintaan.

3.Milloin tunnusmerkki lävistetään kiinnitystä varten, on kiinnitysruuvit sovitettava kokonaan kirjainten ja numerojen ääriviivojen ulkopuolelle ja siten, ettei väärinkäsityksiä voi syntyä. Kiinnitysruuvien päät on maalatta pohjan värisiksi, eikä niihin saa asentaa heijastimia tai muita laitteita.

4.Tunnusmerkit on pidettävä puhtaina ja tarvittaessa uudelleen maalattava, niin että ne ovat aina moitteettomassa kunnossa.

5.Tämän pykälän määräykset koskevat myös koeumerokilpiä.29 §


1.Rekisteröidyssä autossa tulee tunnusmerkkikilpien lisäksi olla tuulilasin oikeassa alakulmassa kiinteään pyöreään kehykseen asetettu poliisiviranomaisen leimalla varustettu, kuluvaa vuotta varten annettu merkki. Muita kuin tässä ja autoasetuksen 30 §:n 8 momentissa määrättyjä merkkejä älköön tuulilasiin kiinnitettäkö.

2.Milloin autoa käytetään kansainvälisen sopimuksen edellyttämää kansallisuuskilpeä, tulee siinä olla valkealla soikion muotoisella pohjalla mustat kirjaimet SF. Soikion vaakasuoran halkaisijan tulee olla vähintään 175 milliä ja pystysuoran halkaisijan 115 milliä sekä kirjainten korkeuden 80 milliä ja viivaleveyden 10 milliä. Tätä kilpeä, johon ei saa liittää mitään lippua tai muuta merkkiä, älköön asetettako välittömästi tunnusmerkin eteen.

3.Kilpeä tai kirjain- tahi numeroyhdistelmiä, jotka muistuttavat tunnusmerkiä tai jonkun valtakunnan kansallisuuskilpeä, ei ajoneuvoon saa kiinnittää.


30 §


Ammattimaiseen liikenteeseen rekisteröidyssä autossa, lukuunottamatta linja- ja seka-autoa, on tunnusmerkki kiinnitettävä erilliseen, sitä ympäröivään, keltaiseksi maalattuun, kohoreunaiseen kehykseen, jonka kehän leveys on 2 senttiä.Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1955.


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri

Martti Miettunen


Hallitusneuvos

Klaus Häkkinen


Edellinen   Seuraava