388/ 1960


Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1960


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun päätöksen muuttamisesta


Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö on muuttanut moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta 29 päivänä marraskuuta 1957 antamansa päätöksen (392/57) 51 §:n ja 53 §:n 1 1 momentin näin kuuluvaksi:


51 §


Tunnuskirjaimena on:


Helsingin kaupungissa ..........A, B tai C

muualla Uudenmaan läänissä  U tai Z

Turun ja Porin läänissä ………..T, E tai F

Hämeen läänissä ……..….…..…H tai I

Kymen läänissä .……………....…R tai G

Mikkelin läänissä …...…….…….M

Kuopion läänissä …………..…...K

Pohjois-Karjalan läänissä …...S

Keski-Suomen läänissä ………..X

Vaasan läänissä ..……………..…V tai Y

Oulun läänissä ….………......…O

Lapin läänissä ….…………….....L


  

53 §


1.Rekisteröidyn auton tuulilasiin ei saa kiinnittää minkäänlaisia merkkejä tai ilmoituksia, jollei sitä ole erikseen toisin määrätty.


Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1960.


Ministeri

Arvo Korsimo


Vanhempi hallitussihteeri

Mauno Satuli


Edellinen   Seuraava